• Tianjin Xiyingmen District Urban Design
  • Tianjin Xiyingmen District Urban Design
  • Tianjin Xiyingmen District Urban Design
  • Tianjin Xiyingmen District Urban Design

Tianjin Xiyingmen District Urban Design

2.2 km2

China

2011